Vodca malého plavidla

Kapitánske kurzy na rieky a jazerá

S touto medzinárodnou kapitánskou licenciou môžete plávať na riekach, jazerách a priehradách po celej Európe a v krajinách, s ktorými máme dohody o vzájomnom uznávaní licencií. Teoretickú prípravu, praktickú časť a aj skúšku absolvujete na Slovensku.

Popis

 • Kategória A – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW..
 • Kategória B – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW..
 • Kategória C – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2 ..
 • Kategória D – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie.

Dvoj denný teoretický kurz Vodca malého plavidla sa koná vždy počas víkendu. Náplňou teoretickej časti kurzu sú pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky:

 • Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
 • Plavebný zemepis
 • Plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia
 • Plachetnice (dobrovoľné)

Praktický výcvik sa koná dva dni počas pracovného týždňa. Účastníci sa počas teoretickej časti kurzu dohodnú s inštruktorom na termíne konania praktického výcviku. Praktický výcvik trvá 10 hodín pre kategórie A+B ( motorový čln ) alebo15 hodín pre kategóriu A+B+C na Vodnom diele Žilina. Účastník bude vykonávať praktickú časť podľa toho, o aký druh preukazu má záujem. Účastník môže vykonávať praktický výcvik na motorovom člne alebo na plachetnici alebo na obidvoch plavidlách. Náplňou praktického výcviku na motorovom člne je:

 • príprava na plavbu
 • nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)
 • nácvik krízových situácií (zlyhanie motora, muž cez palubu…)

Náplňou praktického výcviku na plachetnici je:

 • plavba pod plachtami (plavba na bočnom vetre, zadnom vetre a protivetre, obraty plavidla proti vetru a po vetre, príjazdový manéver a vyviazanie plavidla k bóji pri plavbe pod plachtami, odjazdový manéver s plavidlom vyviazaným k bóji a odplávanie pod plachtami, práca s plachtami – vytiahnutie, spustenie a refovanie plachiet)

Termín konania skúšky určuje Dopravný úrad odbor ŠOD v Žiline. Väčšinou sa skúška koná dva týždne po absolvovaní kurzu, počas pracovného dňa. Skúška pozostáva z dvoch častí. Prvú – písomnú časť vykonáva účastník kurzu na Dopravnom úrade v Žiline, pod dozorom komisie. Po úspešnom absolvovaní písomného testu na počítači sa účastník presunie na Vodné dielo v Žiline, kde vykonáva druhú – praktickú časť skúšky na plavidle, opäť pod dozorom komisie.

Skúšobné otázky na teoretickú skúšku nájdete TU.

Po úspešnom absolvovaní skúšky obdrží účastník kurzu preukaz Vodcu malého plavidla do 2-3 týždňov po vykonaní skúšky. Preukaz vydáva do vlastných rúk na Dopravnom úrade v Žiline. Preukaz je možné vyzdvihnúť len osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. V prípade, že účastník skúšky nespraví teoretickú časť skúšky, tak je nutné, aby si skúšku zopakoval. Náhradné termíny skúšok opäť určuje Dopravný úrad.

Termíny a ceny kurzov

Minimálny počet uchádzačov na otvorenie kurzu je päť. V prípade, že sa na v jednom termíne na kurz prihlási menej ako päť uchádzačov, prihláseným uchádzačom bude ponúknutý najbližší alternatívny termín konania kurzu.

kategória A + B
Cena 390,- €
kategória A + B + C
Cena 550,- €
kategória C (rozšírenie)
Cena 190,- €
Termín kurzu (A,B,C)
27.4. - 28.4.2024
Termín kurzu (A,B,C)
25.5. - 26.5.2024
Termín kurzu (A,B,C)
28.9. - 29.9.2024

Máte záujem o kurz?

Vyplňte krátky formulár a my sa vám čoskoro ozveme.