Kapitánske kurzy vyššej kategórie

Slovenská licencia B, A

Na získanie vyššej kapitánskej licencie (B – morská plavba do 200 míľ od
pobrežia, A – oceánska plavba neobmedzene) potrebujete vlastniť základnú
slovenskú kapitánsku licenciu kategórie C a preukázať naplávanú prax
nasledovným spôsobom:

Požiadavky

 1. Absolvovať kurz na stupeň B.
 2. Byť držiteľom základnej kapitánskej licencie.
 3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby.
 4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
 5. Byť držiteľom osvedčenia rádiotelefonistu / rádiooperátora.
 6. Lekársky posudok.
 1. Absolvovať kurz na stupeň A.
 2. Byť držiteľom preukazu VNRP B.
 3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
 4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň A.
 5. Byť držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu / rádiooperátora.
 6. Lekársky posudok.

Teóriu absolvujete na Slovensku počas víkendu. Tieto predmety budú náplňou kurzu a následne aj teoretickej skúšky:

 • námorné právo a Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori – COLREG
 • navigácia
 • meteorológia
 • angličtina
 • plavebná náuka

Termín konania skúšky je približne dva týždne po absolvovaní kurzu, počas jedného doobedia. Skúška pozostáva z dvoch častí: písomná časť (príprava) a ústna časť. Je platná 18 mesiacov, v rámci tejto doby musí absolvent doložiť plavebnú prax a platné osvedčenie rádiotelefonistu / rádiooperátora na ovládanie vysielačky. Po úspešnom absolvovaní skúšky a predložení všetkých potrebných dokladov bude úspešnému absolventovi vydaný preukaz.

Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, alebo potvrdeným crewlistom, alebo kópiou lodného denníka. Pokiaľ nemáte žiadnu naplávanú prax na mori, môžete ju absolvovať u nás na Kurze prístavných manévrov a trimovania plachiet TU.

Kurz rádiooperátora / rádiotelefonistu môžete absolvovať u nás TU.

Doplňujúce informácie

Miesto

Žilina

V cene je zahrnuté

teoretický kurz, teoretická skúška, študijný materiál (skriptá schválené Dopravným úradom odbor ŠOD, navigačné pravítka), celodenný gastroservis (nealko nápoje, káva, občerstvenie, obed)

V cene nieje zahrnuté

poplatok 40,- Eur za vystavenie preukazu

Platobné podmienky

100 % ceny pri prihlásení

Termíny a ceny kurzov

Minimálny počet účastníkov kurzu na jeho otvorenie je päť. V prípade, že sa na v jednom termíne na kurz prihlási menej ako päť uchádzačov, prihláseným uchádzačom bude ponúknutý najbližší termín konania kurzu.

Termín kurzu 2.3. - 3.3.2024Termín skúšky 13.3.2024
Cena 430,- €
Termín kurzu 9.11. - 10.11.2024Termín skúšky 20.11.2024
Cena 430,- €

Máte záujem o kurz?

Vyplňte krátky formulár a my sa vám čoskoro ozveme.